Balansräkning 31/5 - 2018

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 691 813 kr till 679 412 kr. Det är en minskning med 12 401 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)
Under maj har utdelningar kommit in från Electra Gruppen, Bonava, Ratos, Hennes & Mauritz, Opus Group samt Kopparbergs. 

  • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 512 595 kr (nedgång med cirka 19 000 kr från föregående balansräkning). 
  • Maj månads sparkvot uppgick till 43,8%. 

Kommentera

Publiceras ej