Balansräkning 30/4 - 2018

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 666 386 kr till 691 813 kr. Det är en ökning med 25 427 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 

(null)

Under april har utdelningar kommit in från Handelsbanken, Swedbank, Coca Cola, Walmart, NCC, Skanska, Cloetta, Profilgruppen, Industrivärden samt eWork Group. 

  • Marknadsvärdet för aktierna uppgår till 531 419 kr (uppgång med cirka 20 000 kr från föregående balansräkning). 
  • April månads sparkvot uppgick till 40,5%. 

Kommentera

Publiceras ej