Balansräkning 31/1 - 2019

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 744 880 kr till 785 459 kr. Det är en ökning med 40 579 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
Under januari har jag fått 210 kr i utdelningar från Klövern Preferens och Walmart.
 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 579 384 kr (uppgång med 31 915 kr från förra månadens balansräkning).

Kommentera

Publiceras ej