Balansräkning 31/12 - 2018

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 770 576 kr till 744 880 kr. Det är en minkning med 25 696 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under december har jag fått 644 kr i utdelningar från Johnson & Johnson, Coca Cola, McDonalds samt SkiStar.
 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 547 469 kr (nedgång med 35 693 kr från förra balansräkningen).
  • December månads sparkvot uppgick till 31,5 %

Kommentera

Publiceras ej