Balansräkning 28/2 - 2019

0kommentarer

Under månader har nettoförmögenheten ökat från 785 459 kr till 791 866 kr. Det är en ökning med 6 407 kr.
 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs-och skuldslagen:
 
 Jag har inte fått någon utdelning under februari.
 
  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 586 526 kr (ökning med 7 142 kr från förra månadens balansräkning).

Kommentera

Publiceras ej