Balansräkning 31/12 - 2019

0kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 1 017 376 kr till 1 031 336. Det är en ökning med 13 960 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
(null)

Under december har jag fått en inlösen Kinnevik till Millicom, utdelning från Johnson & Johnson, Coca Cola, McDonalds, SkiStar, samt ett belopp för Millicom som inte kunde utnyttjas till en hel aktie. Nettoutdelningen för månaden uppgick till 1 831 kr. 

  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 719 499 kr (en ökning med ca 14 800 kr från föregående månad).

Kommentera

Publiceras ej