Balansräkning 31/12 - 2019

5kommentarer

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 1 017 376 kr till 1 031 336. Det är en ökning med 13 960 kr. 

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen: 
(null)

Under december har jag fått en inlösen Kinnevik till Millicom, utdelning från Johnson & Johnson, Coca Cola, McDonalds, SkiStar, samt ett belopp för Millicom som inte kunde utnyttjas till en hel aktie. Nettoutdelningen för månaden uppgick till 1 831 kr. 

  • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 719 499 kr (en ökning med ca 14 800 kr från föregående månad).

5 kommentarer

JEAN GRAY

02 Apr 2020 00:34

Jag är Jean från USA , jag hade problem med att bli gravid och föda barn efter 11år av äktenskapet, jag har varit på flera sjukhus men kunde inte föreställa sig förrän jag såg ett vittnesbörd på internet om hur Dr Adeleke hjälpa en dam med sina rötter och örter sirap.. Jag kontaktade honom utan tvekan och han sa till mig allt jag behöver göra, vilket jag gjorde därefter, till min största förvåning, jag blev gravid inom en kort period och jag är så glad att berätta för alla att jag är en mor till barn. Han är en Gud skickas så kontakta honom för alla problem på (aoba5019@gmail.com) eller kontakta honom på Whatsapp: +27740386124 

JEAN GRAY

02 Apr 2020 00:35

Jag är Jean från USA , jag hade problem med att bli gravid och föda barn efter 11år av äktenskapet, jag har varit på flera sjukhus men kunde inte föreställa sig förrän jag såg ett vittnesbörd på internet om hur Dr Adeleke hjälpa en dam med sina rötter och örter sirap.. Jag kontaktade honom utan tvekan och han sa till mig allt jag behöver göra, vilket jag gjorde därefter, till min största förvåning, jag blev gravid inom en kort period och jag är så glad att berätta för alla att jag är en mor till barn. Han är en Gud skickas så kontakta honom för alla problem på (aoba5019@gmail.com) eller kontakta honom på Whatsapp: +27740386124 

JEAN GRAY

02 Apr 2020 00:38

Jag är Jean från USA , jag hade problem med att bli gravid och föda barn efter 11år av äktenskapet, jag har varit på flera sjukhus men kunde inte föreställa sig förrän jag såg ett vittnesbörd på internet om hur Dr Adeleke hjälpa en dam med sina rötter och örter sirap.. Jag kontaktade honom utan tvekan och han sa till mig allt jag behöver göra, vilket jag gjorde därefter, till min största förvåning, jag blev gravid inom en kort period och jag är så glad att berätta för alla att jag är en mor till barn. Han är en Gud skickas så kontakta honom för alla problem på (aoba5019@gmail.com) eller kontakta honom på Whatsapp: +27740386124 

ileneso4

20 Sep 2021 01:37

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://shamale.pmoviesforfree.bloglag.com/?monique

break this gun porn addiction free subscribe porn younger guys with older women porn porn acess pass star wars kotor porn

HeidiHem

21 Jan 2022 07:16

my brother and I are very happy having found this site, it's exactly everything people at my job were scouring the internet for. The articles on the web page is with out a doubt appreciated and will benefit my kids and I all the time great help. It looks like website has a lot of specifics about this and the other hyper links and information also are evident. I am not on the internet when I am busy so as my friends and I get a break Im more often than not deeply studying archives of knowledge and stuff closely the same. Can't express my gratitude. If you wanted a bit of site work like: developing licensing strategies and Phoenix SEO Company and services just call.

Kommentera

Publiceras ej