Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 799 788 kr till 853 248 kr. Det är en ökning med 53 460 kr. Första månaden där min nettoförmögenhet överstiger 800 K. Det känns fantastiskt.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
I tabellen ovan har en ny post tillkommit: "Bostadsrätt 2" med beloppet 15 000 kr. Vi har skrivit på ett överlåtelseavtal för en ny lägenhet där jag än så länge har betalat en lägre summa (än min sambo). För tillfället försöker vi få vår nuvarande lägenhet såld. Jag kommer uppdatera er om det!
 
Under april har jag fått utdelning från Klövern Pref, Handelsbanken, Fortnox, Coca Cola, Walmart, Skanska, Swedbank, Cloetta, NCC, Bonava, Sampo, Profilgruppen samt Industrivärden. Utdelningen uppgick till 10 079 kr under månaden.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 621 097 kr (en ökning på 33 739 kr från föregående månads balansräkning).
 • I familjen har vi fortfarande en lön och föräldrapenning (nyfödd son) att disponera tillsammans.

I samband med att vi fått ett barn så funderar vi på att flytta till en större lägenhet. Därför har vi haft hem en mäklare som värderat nuvarande bostadsrätt för att förbereda oss för köp.

Jag köpte lägenheten för 1 010 000 kr och den är nu värderad till 1 300 000 kr, en bra uppgång på några år genom att ”bara bo”.

Det här är givetvis en hjälp när vi ska köpa ny lägenhet. Om vi beräknar att vi får lägenheten såld för värderingspengen, samt räknar bort mäklararvode och vinstskatt så är vi uppe i en kontantinsats på totalt cirka 700 000 kr. Fin slant.

I nuläget kommer jag inte justera tillgångsposten ”Bostadsrätt” i balansräkningen utan har kvar inköpsvärdet så länge. Justering kommer istället att ske när vi köpt nytt boende.

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 791 866 kr till 799 788 kr. Det är en ökning med 7 922 kr.

Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:

 
Under mars har jag fått utdelning från Kone, Johnson&Johnson, McDonalds samt Axfood med sammanlagt 2 702 kr.
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 587 358 kr (en ökning på 832 kr från föregående månads balansräkning).

 

I familjen har vi fortfarande en lön och föräldrapenning (nyfödd son) att disponera tillsammans.

Jag fick en fråga angående ett tidigare blogginlägg där jag presenterade min nyfödde sons portfölj. Ni kan läsa inlägget här
Det var "PengarMoneyPengar" (läs hennes blogg här) som ställde följande fråga:
 

Hur kommer du lägga upp det fortsatta sparandet? Månadssparande eller för du över när du har lite extra över?

Jag är övertygad om att det i framtiden kommer bli ännu svårare att få tag i hyresrätt och även svårt att som ung spara till en kontantinsats till bostadsrätt/villa. Som förälder vill jag kunna hjälpa min son så mycket som möjligt för en bra start på vuxenlivet. Att spara pengar och investera dessa är ett steg till detta. Men hur ser det ut med sparandet för tillfället och hur tänker jag om sparandet i framtiden?

Barnbidraget på 1 250 kr fördelas hälften var till oss två föräldrar från Försäkringskassan. Vi har bestämt att halva beloppet ska investeras i aktier samt fonder till vår son. Och den andra hälften ska föras över till vår gemensamma buffert. Det innebär att vår son får 625 kr per månad investerat till framtiden. För tillfället har jag inte möjlighet att ta från min egen lön/föräldrapenning för att dryga ut summan till honom. Det här ser jag som möjligt senare i livet, när han börjat förskolan och vi båda föräldrar arbetar.

Troligtvis kommer det bli en slant investerat genom åren och att det här kommer räcka till att kunna köpa en lägenhet och annat viktigt.

Jag är fullt medveten om att det är en ynnest för oss att ha möjlighet att lägga undan pengar, det är det inte alla familjer som kan. Då vi har den här möjligheten får vi göra det bästa av det.

För skojs skull testade jag, via Avanza, att fylla i uppgifter om sparandet. Såhär är skillnaden mellan att investera 600 kr och 1 200 kr. Det förutsätter dock en årlig avkastning på 8,46%.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Twitter har jag efterfrågat utländska bolag som jag kan ta in i min befintliga utlandsportfölj. Exempel på bolag som jag fick tips om är Sampo, LVMH, TUI, Allianz, Munich Re, Orkla, Tomra, Fortum, Google, Berkshire, Tokmanni Group Oyj.

 
 

Då jag nyligen blivit förälder finns inte riktigt tiden med att analysera varje bolag på en gång för att ta investeringsbeslut. Jag får därmed ta ett bolag i taget för att lära mig mer och förstå de olika verksamheterna. För tillfället är jag riktigt sugen på att ta in Sampo, TUI samt Fortum (eller EON). Men som sagt, jag har inte tittat på verksamheterna ännu så kan inte ge ett klart besked ännu.

Har ni läsare några tips på ytterligare bolag som jag bör titta på och analysera? Eller föredrar ni något av ovanstående bolag framför ett annat av dessa? Varför i så fall?

Jag skickar även med skärmbild på nuvarande utländska aktieportfölj.

 
 
 
 
 

Nu har lillkillen kommit! Finanstwitter och ekonomibloggarna har fått en till bebis att skola in i den ekonomiska tryggheten som vi alla eftersträvar. Vi mår alla bra. I förväg har jag redan pillat på en aktieportfölj och jag har gjort ett fondköp. Nuvarande portfölj finns nedan. Jag tar gärna emot feedback på innehaven och om det är något speciellt som saknas. DNB Teknologi kommer inte vara den enda fonden som jag tänkt köpa. Någon globalfond vore toppen!

 

 

 

Under månader har nettoförmögenheten ökat från 785 459 kr till 791 866 kr. Det är en ökning med 6 407 kr.
 
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs-och skuldslagen:
 
 Jag har inte fått någon utdelning under februari.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 586 526 kr (ökning med 7 142 kr från förra månadens balansräkning).

I början av året presenteras de flesta bolagens bokslut. Det är en väldigt intressant tid. Det är en fin genomgång av hur de olika bolagen har gått under det gångna året. Något som jag läser med nyfikenhet är styrelsens förslag till utdelning. Då min investeringsfilosofi är att köpa bolag med utdelning är det här viktigt både på kort sikt (återinvestering) och på lång sikt (delvis kunna leva på utdelningarna).

Det är med andra ord utdelningarna som jag kommer fokusera på i det här inlägget. I årets bokslutskommunikéer har det varit blandat resultat med utdelningsförändringar. 8 stycken av mina svenska bolag har höjt utdelningen, 12 av mina svenska bolag har kvar samma utdelning som föregående år och 4 av mina bolag har meddelat utdelningssänkning. Av ovanstående kan vi se att det är en blandad skörd av förändringar. Jag inser att jag får bli van vid detta och erfarenheter bakåt i tiden säger att det har skett och att det kommer ske i framtiden också. Viktigt är att fokusera på hur vinsttillväxten sett ut för de olika bolagen. Det är ju till slut av vinsten som bolagen ger utdelning ifrån.

Historiskt har mina utdelningar sett ut som följande:

År 2015           10 487 kr

År 2016           14 179 kr

År 2017           19 085 kr

År 2018           23 390 kr

För året är beräknad utdelning 21 092 kr. Det är inte en tillväxt som jag är nöjd med eftersom jag i början av året (innan årsboksluten presenterades) hade hoppats på närmare 24 K i utdelning på helåret. Det var dock beräknat på att alla bolagen skulle ha 0% i utdelningstillväxt. Eftersom jag och min sambo väntar barn (kan komma när som helst!!) så blir det knapert under framtida år (två år?) att investera i aktier för min del. Det betyder också att jag ”enbart” har utdelningarna som kommer in under året att investera. Jag hänger inte läpp för det utan det är ju ändå drygt 20 K att fördela i fina bolag!!

Jag kan konstatera att resan fortsätter! Hoppas investeringarna går bra för dig och att du får ett härligt pengaregn år 2019.

Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 744 880 kr till 785 459 kr. Det är en ökning med 40 579 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs - och skuldslagen:
 
 
Under januari har jag fått 210 kr i utdelningar från Klövern Preferens och Walmart.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 579 384 kr (uppgång med 31 915 kr från förra månadens balansräkning).

År 2018 är förbi och jag vill sammanfatta årets händelser. Mycket har hänt, både privat och ekonomiskt.

 • Genomsnittlig sparkvot var 40 % av nettolön samt nettoutdelningar.
 • Nettoutdelningarna uppgick till 23 390 kr (en ökning med 21% från året innan).
 • Nettoförmögenheten ökade med 35 414 kr från årets ingång mot årets utgång.
 • Min värdefulla tid utanför arbetet har varit fin, dels har jag läst många böcker (ett av mina stora intressen) samt blivit gravid, gift mig och träffat min ursprungsfamilj vid ett flertal tillfällen.
 • Jag har köpt aktier för 63 565 kr under år 2018 (nyspar och återinvesteringar av utdelningar).

 

Varför har nettoförmögenheten inte ökat mer om sparkvoten varit 40%?
Det finns flera anledningar till att nettoförmögenheten vid årets slut var 744 880 kr jämfört med 709 466 kr vid början av år 2018. En anledning är den köksrenovering som jag och min sambo betalade för under året. Och dels har vi under året haft utgifter för läkemedel för att kunna bli gravida. En annan förklaring är börsnedgången på cirka 10 %.

 

Utdelningarna
Utdelningstillväxten i portföljen var 21% från året innan. Tillväxten beror på bolagens egen tillväxt i utdelningarna men också att jag har köpt fler aktier under året. Just utdelningar är det som jag främst fokuserar på (även fast jag har delmål om att uppnå en miljon i nettoförmögenhet).

Nettoutdelningarna uppgick till 23 390 kr för 2018, det vill säga 1 949 kr per månad. Hur kommer dessa se ut under 2019? Jag har ett excel-ark där jag uppdaterar eventuella utdelningar för året när bolagen redovisar sina bokslut (och därmed årets utdelning) samt när jag köper nya aktier. Eftersom det är nytt år raderar jag mina anteckningar om utdelningshöjningar (och sänkningar) och ser fram emot boksluten kommande period. Spännande att se hur utdelningarna förändras.

Jag har tidigare skrivit om att min sambo och jag väntar barn under år 2019. Föräldraledighet kommer främst påverka utdelningarna år 2020 och 2021 eftersom portföljen då mer eller mindre endast påverkas av bolagens utdelningshöjningar eller sänkningar. Jag kommer ha begränsad möjlighet till investeringar i nya aktier (mer än återinvesteringar av utdelningarna). Det kommer vara en stor omställning för mig, det måste jag erkänna, men jag tror någonstans att jag kommer se de utdelningar som kommer in till depån som något motiverande och att jag har förmågan att se det hela på lång sikt och att investeringsmöjligheterna kommer tillbaka.

 

Utdelningstillväxt

 

 Fråga gärna om ni har frågor eller om jag behöver förtydliga något i min ekonomi. God fortsättning!

 

 

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 770 576 kr till 744 880 kr. Det är en minkning med 25 696 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
 
Under december har jag fått 644 kr i utdelningar från Johnson & Johnson, Coca Cola, McDonalds samt SkiStar.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 547 469 kr (nedgång med 35 693 kr från förra balansräkningen).
 • December månads sparkvot uppgick till 31,5 %
Jag har redan skrivit en kort rad om nyheten på Twitter. Jag och min sambo väntar barn under 2019. Vi har kämpat ett tag för detta men nu syns det verkligen att det är på gång. Jag vill inte kommentera när vi väntar bebisen mer i detalj eftersom jag så långt det är möjligt inte vill bli igenkänd bland bekanta och arbetskamrater.
 
 
 
 
 
Ekonomin i framtiden
Jag och min sambo kommer ha tillfällig gemensam ekonomi under den tid som vi är föräldralediga. Beslutet är taget efter diskussioner här hemma om att vi vill ha en trygg första tid tillsammans med barnet, vi ska inte behöva oroa oss för ekonomin utan det blir ett gemensamt ansvar att klara av det.
 
Vi slår ihop de inkomster som vi får in under, låt säga de kommande två åren, och vi är övertygade om att vi kommer ha det bättre än om det istället skulle vara väldig ojämn inkomst till respektive privatkonto.
 
Under föräldraledigheten finns det, som bekant, inte så höga inkomster att erbjudas.Om vi får över några pengar varje månad kommer vi sätta över det till ett gemensamt sparkonto som får bli vår buffert. Dessa pengar får vi ha de månader där det kommer in lite lägre inkomster på privatkontot.
 
Av ovanstående så kommer det sig naturligt att jag inte kommer investera i aktier i den utsträckning som jag tidigare gjort. Möjligheten finns inte. Jag tänker ändå positivt inför det här, jag har sedan tidigare investerat så mycket jag kan. Utdelningarna kommer betalas till min depå och glädjen inför att kunna återinvestera dessa är ändå övervägande.
 
Jag ska bli mamma och det är värt att stå undan investeringar under något år för det.
 
Hur går era tankar om mina rader? Hur har ni fördelat ekonomin när ni fått barn?
 
Årets sista lön är inne på mitt privatkonto och en viss del av dessa ska börja jobba direkt genom sparande och investerande på lång sikt. I sparkvoten ingår även mina nettoutdelningar (eftersom jag återinvesterar dessa). Nettoutdelningar uppgick till 644 kr denna månad. Totalt blev sparkvoten 31,5 %.
 
Här nedan ser ni hur beloppen fördelar sig på lång sikt:
 
 
Summan som jag sparar på lång sikt är 7 517 kr. Utöver det här har jag lagt undan 7 000 kr till bufferten (ingår ej i sparkvoten eftersom dessa är för framtida utgifter).
 
För året är genomsnittlig sparkvot 40,7 %.  
 
Årets sista utdelning har kommit in på depån och jag kan därmed summera utdelningarna för året. Utdelningarna är något som jag främst har som beräkning av hur det går ekonomiskt för mig, eftersom jag senare i livet planerar att ta hjälp av utdelningarna för att arbeta färre timmar eller för att ha råd att resa mer.
 
Sedan förra blogginlägget med redovisning av utdelningarna har det kommit in pengar från Klövern Pref, Coca Cola, Bonava, NCC, Investor, Hennes & Mauritz, Svolder, Johnson & Johnson, Coca Cola, McDonalds samt SkiStar.
 
Samtliga utdelningar återinvesteras men inte nödvändigtvis i samma bolag som delade ut.
 
Under år 2018 fick jag en bruttoutdelning på 24 107 kr och nettoutdelning på 23 390 kr. Utdelningsmålet för året är därmed uppfyllt!
Under månaden har nettoförmögenheten ökat från 757 158 kr till 770 576 kr. Det är en ökning med 13 418 kr.
 
Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:
 
(null)

 
Under november har jag fått 1 855 kr i utdelningar från NCC, Investor, HM samt Svolder.
 
 • Marknadsvärdet på aktierna uppgår till 575 713 kr (uppgång med 7 449 kr från förra balansräkningen).
 • November månads sparkvot uppgick till 30,5%.